OTE zpětně vyplatí podporu výrobnám elektřiny z OZE

26. 7. 2017 Filip Nečas Energetika

Operátor trhu s elektřinou zpětně vyplatí podporu zhruba čtyřem stům výroben elektřiny z obnovitelných zdrojů, které podporu nedostávaly, protože Energetický regulační úřad čekal na notifikaci Evropské komise. Ta už byla udělena (pro všechny zdroje kromě KVET uvedené do provozu v letech 2013-2015) a argumenty pro nevyplacení podpory tak pominuly. Včera o tom rozhodla vláda, která schválila změny v příslušném nařízení v obecném znění, tedy i pro budoucí případy

Poskytování podpory

  1. Pokud Evropská komise rozhodla o slučitelnosti podpory s právem Evropské unie, (dále jen „rozhodnutí Komise“) má výrobce elektřiny nebo tepla právo na podporu za období od vzniku nároku na podporu podle zákona o podporovaných zdrojích energie.
  2. Pokud Energetický regulační úřad stanovil pro daný kalendářní rok výši podpory pro výrobny uvedené do provozu v tomto kalendářním roce, použije se pro výplatu podpory výše podpory stanovená v tomto cenovém rozhodnutí pro celý kalendářní rok.
  3. Pokud Energetický regulační úřad nestanovil výši podpory pro daný kalendářní rok pro výrobny uvedené do provozu

a) v tomto kalendářním roce, použije se pro výplatu podpory za daný kalendářní rok výše podpory stanovená pro následující kalendářní rok,

b) v předcházejících letech, použije se pro výplatu podpory za daný kalendářní rok výše podpory stanovená pro předcházející kalendářní rok.

Filip Nečas

Advokátní koncipient

Potřebujete radu právníka týkající se energetiky? 

Za váš byznys s čistou energií nasadíme všechny naše silné zbraně: znalost legislativního prostředí, orientaci v technických otázkách provozu a bohaté zkušenosti s postupem státních orgánů. 

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám