Martin Fadrný

Martin Fadrný

Advokátní koncipient, garant školení pro veřejnou správu

Na práci ve Frank Bold mě baví to, že právo – alespoň někdy – funguje. Totiž že dává možnost postavit se státu nebo jiným silným hráčům když neplní svou úlohu anebo nejednají podle pravidel. Oceňuju také to, že Frank Bold se snaží jít k příčinám problémů, pomáhat lidem v jednotlivých kauzách a tam, kde se ukazuje širší problém, navrhnout a prosazovat systémové řešení."

V Frank Bold nejprve vedl program zaměřený na ochranu občanů před hlukem a na environmentální, finanční a správní aspekty výstavby dopravní infrastruktury. V současné době se zaměřuje na problematiku transparentnosti a odpovědného výkonu státní správy v oblasti energetiky a dopravy. Právně se věnoval případům v oblasti územního a stavebního řízení, procesů EIA a SEA, ochrany přírody a krajiny, ochrany vod, horního zákona, ochrany veřejného zdraví a přístupu k informacím. Účastní se mezinárodních projektů monitorujících implementaci evropského práva. Podílel se na přípravě analýz a stanovisek k jednotlivým zněním návrhu zákona o registru smluv v průběhu jeho projednávání Poslaneckou sněmovnou. Je členem představenstva brněnské městské firmy SAKO a.s.

Co obsahuje platná verze zákona o registru smluv

21. September 2017, 11:46 Martin Fadrný Registr smluv Právo pro veřejnou správu Helpdesk k registru smluv

Jak zadat veřejnou zakázku na budovu s téměř nulovou spotřebou energie

4. September 2017, 17:05 Martin Fadrný Veřejné zakázky Právo pro veřejnou správu Stavební právo a územní plánování Nemovitosti

Prezident podepsal kompromisní novelu zákona o registru smluv

2. August 2017, 08:50 Martin Fadrný Registr smluv

Konference o registru smluv zdařile za námi. Jaká byla?

16. June 2017, 15:49 Martin Fadrný Registr smluv Právo pro veřejnou správu

Kompromisní návrh zákona o registru smluv schválila vláda. Co obsahuje?

6. June 2017, 11:37 Martin Fadrný Registr smluv Právo pro veřejnou správu

Pomůžeme vám předejít sankci neplatnosti. Během července můžete využít kontroly první smlouvy zdarma

5. June 2017, 13:05 Martin Fadrný Registr smluv Právo pro veřejnou správu

​Pořádáme konferenci Registr smluv - vše, co potřebujete vědět před plnou účinností zákona

4. May 2017, 08:59 Martin Fadrný Registr smluv Právo pro veřejnou správu

Sněmovna přijala rozsáhlou výjimku ze zákona o registru smluv

23. February 2017, 13:16 Martin Fadrný Registr smluv

Jak na obchodní tajemství ve smlouvách v registru

11. November 2016, 13:26 Martin Fadrný Registr smluv

Registr smluv zahájil provoz

4. July 2016, 11:07 Martin Fadrný Registr smluv Právo pro veřejnou správu

Podnikatelé zvolili registr smluv zákonem roku. Co pro ně vlastně v praxi znamená?

9. June 2016, 14:00 Martin Fadrný Právo pro byznys a inovace Právo pro veřejnou správu Registr smluv Softwarové smlouvy

Testovací verze registru smluv spuštěna

8. June 2016, 16:34 Martin Fadrný Registr smluv Právo pro veřejnou správu

Technické řešení registru smluv: aktuální informace od Ministerstva vnitra

29. April 2016, 17:41 Martin Fadrný Registr smluv

Jak bude vypadat technické řešení registru smluv?

22. April 2016, 12:06 Martin Fadrný Registr smluv

Ozvěte se nám