GDPR pro veřejnou správu

Evropské nařízení o ochranně osobních údajů (GDPR) od května 2018 zpřísní pravidla pro nakládání s osobními údaji. Uchovávání informací o občanech i vlastních zaměstnancích bude muset být daleko lépe zmapováno a popsáno, a to ať jste obec, příspěvková organizace nebo obecní firma. Pomůžeme vám uvést vaši praxi do souladu s GDPR cestou minimální administrativní zátěže.

Jak s vámi budeme řešit GDPR?

  • Sejdeme se s vámi a probereme, jaké jsou vaše aktuální potřeby vzhledem k velikosti vaší instituce a množství kontaktů, se kterými pracujete.
  • Navrhneme vám konkrétní řešení, pokud možno bez složité implementace nových softwarových nástrojů. Budeme vycházet z vašich stávajících vnitřních předpisů a postupů.

Nabízíme:

  • Školení „Jak reagovat na změny v ochraně osobních údajů zavedené GDPR“ - školení na míru státním zaměstnancům. Dozvíte se, jak na změny reagovat a jak nastavit interní postupy, aby byly v souladu s nařízením a nehrozily vám sankce.
  • Audit ochrany osobních údajů - posoudíme aktuální stav práce s osobními údaji ve vaší organizaci a upozorníme na rizika. 
  • Předložíme opatření pro nakládání s osobními údaji v souladu s GDPR a pomůžeme vám je realizovat. 
  • Budete-li potřebovat, dodáme vzorové smlouvy či smluvní klauzule, souhlasy a další dokumenty, které využijete při aplikaci GDPR do praxe.
  • Další právní služby - například nastavení vnitřních procesů, příprava předpisů nebo nastavení pravidel pro předávání osobních údajů do zahraničí.

Ozvěte se nám

Vyslechneme si, co potřebujete, a pak se domluvíme na osobní schůzce. Kontaktujte přímo Martina Kornela: +420 724 514 095, martin.kornel@fbadvokati.cz

Naše reference

Na téma GDPR publikujeme sérii článků, které se zabývají změnami, jež přináší. Zároveň o GDPR školíme a přednášíme na odborných konferencích - například na konferenci Barcamp Brno 2017 nebo Firemní informační systémy (čtěte článek o konferenci na stránkách businessit.cz). Služby v souvislosti s nakládáním s osobními údaji jsme poskytovali například městu Písek, společnostem Nano Energies, Student agency nebo Autonapůl. 


 

Ozvěte se nám