Články

Komentář Frank Bold Advokáti: Legislativní rada vlády vrací nový stavební zákon k přepracování

2. 7. 2020, 11:48 Pavel Černý Stavební právo a územní plánování

Legislativní rada vlády (LRV) projednala ve čtvrtek 25. 6. návrh nového stavebního zákona a s řadou zásadních připomínek návrh vrátila Ministerstvu pro místní rozvoj (MMR) k úpravám.

5 věcí, na které si při akvizici developerského projektu dát pozor

25. 6. 2020, 13:19 Jan Kubala Právo pro podnikání

Antivirus: mají na náhradu mzdy nárok i členové statutárních orgánů? 

24. 6. 2020, 11:59

Úřady práce kompenzaci nákladů náhrady mezd v rámci programu Antivirus nepřiznávaly zaměstnancům, kteří jsou současně členy jednočlenného statutárního orgánu. Je tento postup správný?

Prodej dluhopisů na vlastním webu – jak na to a na co si dávat pozor

22. 6. 2020, 14:08 Petr Kocmánek Michal Hloušek Finanční právo

V návaznosti na emisi dluhopisů se často u našich klientů setkáváme s dotazem na možnost inzerovat své dluhopisy na svých webových stránkách a prodávat je on-line. Jak na to a jaké jsou podmínky?

Korporátní dluhopisy jako nástroj překlenutí výpadku příjmů

19. 6. 2020, 10:14 Petr Kocmánek Právo pro podnikání Finanční právo

Mnoho fungujících podniků zasáhl v uplynulém půl roce koronavirus a s ním spojená krizová opatření. Podnikatelé museli odložit plánované investice a nyní často chybí prostředky i na běžný provoz. Řešením může být emise korporátních dluhopisů.

Lhůta pro zavedení Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu je v polovině. Co úprava přinese v praxi?

8. 6. 2020, 09:21 Lucie Straková Právo ICT

Loni na jaře  vstoupila v platnost Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o autorském právu. Polovina lhůty pro transpozici směrnice již uplynula – členské státy EU musí směrnici zapracovat do příslušných právních předpisů nejpozději do 6. června 2021. Co bude Směrnice v praxi znamenat?

Podpora místních podnikatelů při zadávání veřejných zakázek

22. 5. 2020, 09:30 Anna Francová

Největší krize pandemie koronaviru odeznívá a život se pomalu vrací do normálu. Některé malé a střední podniky tvořící páteř podnikatelského prostředí se však nyní ocitají na hranici existenční krize. Jakým způsobem mohou obce tyto podnikatele podpořit? Jedním z nástrojů mohou být veřejné zakázky.

Jak hodnotíme mimořádná opatření z hlediska zákonného zmocnění?

21. 5. 2020, 09:37

Vláda se rozhodla už nepožádat o prodloužení nouzového stavu. Proto se v případě nutných protiepidemických opatření bude muset ministerstvo zdravotnictví svými opatřeními vejít do zákonného zmocnění zákona o ochraně veřejného zdraví. Je však sporné, zda některá uvedená opatření dostatečný zákonný podklad skutečně mají.

Ozvěte se nám