Cenové rozhodnutí ERÚ pro podporované zdroje energie

8. 1. 2016 Filip Nečas Energetické právo

Dne 29. 12. 2015 vydal Energetický regulační úřad (ERÚ) cenové rozhodnutí č. 9/2015, kterým byla vypsána podpora pro podporované zdroje energie. V současné době tak existují dvě cenová rozhodnutí stran podpory pro podporované zdroje energie platná pro rok 2016. Níže přinášíme stručný přehled toho, na jaké výrobny se které z rozhodnutí Energetického regulačního úřadu aplikuje.

Cenové rozhodnutí č. 9/2015 upravuje podporu pouze pro zdroje neuvedené v oznámení Evropské komise ze dne 11. 6. 2014 (SA.35177), přičemž v článku I. odst. 3 tohoto oznámení Evropské komise se uvádí, že se vztahuje pouze na podporu na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie vyrobenou ve výrobnách uvedených do provozu od 1. 1. 2013.

Podpora na elektřinu vyrobenou ve výrobnách elektřiny z obnovitelných zdrojů energie uvedených do provozu od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2015 se tak neřídí cenovým rozhodnutím z 29. 12. 2015, nýbrž je upravena v cenovém rozhodnutí ERÚ č. 5/2015 ze dne 19. 11. 2015. 

Cenové rozhodnutí ERÚ č. 9/2015 tak reguluje následující oblasti podpory:

  • a) podpora na elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie ve výrobnách uvedených do provozu do 31. 12. 2012,
  • b) podpora na elektřinu vyrobenou z druhotných zdrojů energie ve výrobnách uvedených do provozu do 31. 12. 2015,
  • c) podpora na elektřinu vyrobenou z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla ve výrobnách uvedených do provozu do 31. 12. 2015 a 
  • d) podpora na teplo vyrobené z obnovitelných zdrojů energie ve výrobnách uvedených do provozu do 31. 12. 2015.

Podporu na výrobu elektřiny či tepla z podporovaných zdrojů energie ve výrobnách uvedených do provozu od 1. 1. 2016 tak dosud žádné cenové rozhodnutí ERÚ neřeší.

Filip Nečas

Advokát

Potřebujete radu právníka týkající se energetiky?

Za váš byznys s čistou energií nasadíme všechny naše silné zbraně: dokonalou znalost legislativního prostředí, obchodních zvyklostí a trendů, orientaci v technických otázkách provozu a bohaté zkušenosti s postupem státních orgánů.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám