Pavel Franc pro ČT o novele zákona o účetnictví

7. 12. 2016 Pavel Franc Právo pro podnikání Nefinanční reporting

Od 1. ledna příštího roku přibude velkým firmám v celé EU nová povinnost, tzv. nefinanční reporting. Do českého práva bude zahrnut prostřednictvím novely zákona o účetnictví. V právním blogu pořadu Týden v justici vysvětlujeme, koho se nefinanční reporting týká a jaké mu přináší povinnosti: 

Velké podniky nad 500 zaměstnanců, obchodované na evropských burzách, banky, pojišťovny, celkem 6000 firem po celé Evropě bude muset ve svých výročních zprávách uvádět nejen finanční informace, ale ještě informace o tom, jak řeší rizika negativních dopadů svého podnikání na životní prostředí, sociální a zaměstnaneckou oblast, na lidská práva, a také zda jsou vystaveni riziku úplatků a korupce.

Jestliže se např. banka zbavuje těžko vymahatelných pohledávek a prodává je vymahačským firmám, je vhodné, aby sledovala rizika poškozování práv dlužníků a popsala, jak snižuje zásahy do lidských práv. Povinná firma bude muset popsat, jakým způsobem předchází korupčnímu jednání svých zaměstnanců, jaká opatření v této věci podniká a bude podnikat.

Pokud podnik v dané oblasti neshledá žádná rizika, do svého reportu napíše, že neexistují, a proč. Pokud je naopak odhalí, je zájmem samotného podniku, ale samozřejmě i v souladu s péčí řádného hospodáře, aby je identifikoval, popsal a navrhl řešení.

Cílem zákonodárce bylo zpřístupnit neveřejné informace firem, které pomohou investorům, kapitálovým trhům a zákazníkům odhadnout dlouhodobou prosperitu firem. Novela vstupuje v účinnost začátkem příštího roku. Podníky, na které se vztahuje, tedy mají nejvyšší čas na to, aby se připravily na sběr a vyhodnocování dat, pokud chtějí, aby jejich reporty za rok 2017 měly hlavu a patu.

 

 

 

Pavel Franc

Advokát, CEO

Potřebujete radu právníka?

Pomůžeme vám zpracovat nefinanční reporting nebo integrovat hodnoty firmy do systému řízení.

Obraťte se na nás

Ozvěte se nám