EU chce podpořit udržitelné stavitelství novými nástroji. Jak ovlivní evropské financování?

Kdo si bude chtít udržet co nejlepší přístup k finančním nástrojům, bude muset v tomto desetiletí myslet daleko ekologičtěji a udržitelněji než kdy předtím. Evropská unie přichází se zapojením všech dostupných finančních nástrojů ke snížení emisí CO2 o 55 % do roku 2030. Změny se dotknou financování z privátního sektoru i výdajů z veřejných rozpočtů. V prvním případě jde o nástroje označované jako taxonomie udržitelných aktivit a nefinanční reporting, které budou důležité především pro developery a stavebníky vůbec. Ve druhém případě půjde o postupné zpřísňování environmentálních podmínek při zadávání veřejných zakázek, což je důležité pro všechny samosprávné celky i státní instituce.

Už v roce 2018 zveřejnila Evropská komise svůj akční plán na financování udržitelného růstu. Jeho cílem je přesměrovat kapitálové toky směrem k udržitelné ekonomice, podpořit dlouhodobé uvažování a transparentnost a předejít rizikům spojeným s klimatickou změnou. Na tuto změnu vaši společnost Frank Bold Advokáti připraví zavedením efektivních monitorovacích a reportovacích nástrojů ESG.

Green Deal: transformovat ekonomiku EU

S přijetím Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal) v roce 2019 se tento plán stal jednou z hlavních priorit Evropské unie. Zelená dohoda je totiž hlavní agendou Evropské komise, která je zcela zaměřena na řešení klimatické změny jako existenční hrozby pro Evropu i celý svět. Jejím cílem je nastartovat transformaci evropské ekonomiky tak, aby se Evropa do roku 2050 stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem a hospodářský růst nebyl závislý na spotřebě přírodních zdrojů.

Jeden bilion korun

Právě tolik je podle odhadu Evropské komise potřeba ročně investovat z veřejných i soukromých zdrojů do transformace evropské ekonomiky. K zajištění tohoto bezprecedentního přesměrování financí přijímá EU komplexní soubor opatření, pobídek a zákonů. Veřejné investice budou čím dále více, ne-li exkluzivně, zaměřeny na obnovitelné aktivity. Samotná EU plánuje investovat ročně 500 miliard eur do aktivit spojených s transformací ekonomiky. Takové množství peněz bude mít zásadní vliv na vývoj trhu a také na atraktivitu financování udržitelných aktivit ze strany soukromých bank a investorů.

Taxonomie udržitelných aktivit

  • Jádrem vznikajícího evropského rámce pro udržitelné finance je tzv. nařízení o taxonomii udržitelných aktivit.
  • Taxonomie je klasifikačním systémem, který má dát investorům i firmám jednotná kritéria pro identifikaci ekonomických činností, které jsou považovány za environmentálně udržitelné a které budou klíčové pro ekonomickou transformaci, tedy tzv. zelených aktivit.
  • Kritéria a související požadavky na transparentnost mají zajistit, aby banky a investoři používali stejné měřítko a aby nedocházelo ke greenwashingu, tedy klamání o reálných dopadech zelených aktivit.
  • Cílem taxonomie je poskytnout kompas investorům, pojišťovnám a bankám, aby byli schopni přeorientovat své investice na udržitelné technologie a aktivity a vyvarovali se rizik spojených s investicemi do aktivit, které jsou z hlediska transformace evropské ekonomiky neperspektivní.
  • Kritéria taxonomie budou základem právního rámce pro zelené dluhopisy a půjčky, na které se budou čím dál více soustředit strategie finančních institucí a finanční trh jako celek.
  • Taxonomie také de facto stanoví podmínky, které bude v dalším kroku následovat i veřejné financování.
  • První standardy taxonomie pro cíle směřující ke zmírňování změny klimatu a adaptaci na klimatické změny byly přijaty v dubnu 2021 a budou platné od 1. ledna 2022. Následovat budou další standardy pro cíle týkající se vody, znečištění, biodiverzity a cirkulární ekonomiky.

Proměna evropského trhu směrem k udržitelnosti se dotkne i českých společností. V souvislosti s přicházejícím ESG ratingem připraví Frank Bold Advokáti na evropskou taxonomii vaši developerskou společnost i nemovitostní fond ať už prostřednictvím lepších monitorovacích nástrojů nebo vznikem zelených dluhopisů ve standardu evropské legislativy.

Co jsou to zelené aktivity?

Nařízení o taxonomii obsahuje detailní kritéria, která musí být splněna, aby se konkrétní aktivity mohly klasifikovat jako zelené, a tedy udržitelné. Zelená aktivita musí sama významně přispívat k řešení některého z vytyčených cílů, jako je zmírňování změn klimatu. Současně nesmí zásadně poškozovat další cíle, například ochranu biodiverzity. Podnikání související se zelenými aktivitami obecně nesmí vést k porušování lidských práv.

Transparentnost při investování

Transparentnost ve finančním sektoru by měla přinést více informací investorům, kteří se díky nim budou moci kvalifikovaně rozhodovat. Také by měla přimět investory, banky i firmy více zohledňovat rizika týkající se udržitelnosti a podporovat investice do udržitelných aktivit.

Banky, pojišťovny, fondy a další subjekty, které mají povinnost informovat o dopadu svých aktivit na společnost a životní prostředí podle směrnice o nefinančním reportingu, budou od 1. ledna 2022 povinně informovat také o podílu investic směřujícím do udržitelných aktivit a celkovém obratu, který s nimi souvisí.


Připravujete se na proměnu evropského trhu směrem k udržitelnosti?

Vaši společnost připravíme na příchod taxonomie a reportování o udržitelnosti (tzv. nefinanční reporting) zavedením monitorovacích nástrojů, díky kterým bude dostatečně důvěryhodná. Připravíme pro Vás také emisi zelených dluhopisů ve standardu evropské legislativy.

Obraťte se na nás

Buďte v obraze

Našim klientům a partnerům pravidelně zasíláme právní články a novinky z různých oblastí. Vaše osobní údaje pečlivě chráníme!

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjemní*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.