Zelená energetika nabízí energetickou soběstačnost i výhodnou investici

Energetika je dnes na úrovni samospráv a stejně tak v developerských projektech zatím málokdy uchopena koncepčně tak, aby se plně využil její potenciál, přitom ale může být zajímavou příležitostí i po ekonomické stránce. I když legislativně je kolem ní zatím spousta otázek, také díky dotačním titulům, jako je Modernizační fond, se aktuálně otevírá velká příležitost s ní začít.

Zpřísňování regulace bude navíc i developery stále více tlačit do udržitelných řešení včetně těch energetických. Na smysluplné propojení stavebních projektů se zelenou energetikou se Frank Bold Advokáti specializují. Důležité informace proto přinášíme v tomto článku.

Vyšší energetická efektivita budov, integrování obnovitelných zdrojů energie, aktivní začleňování prvků modrozelené infrastruktury do výstavby nových budov, komplexů a čtvrtí. To vše přestává být čistě hodnotovou otázkou nebo marketingovým tahákem a naopak se stává výrazným trendem, se kterým bude nutné do budoucna počítat.

  • Z klimatických závazků vyplývá tlak na postupnou větší regulaci výstavby a zpřísňování povinných standardů.
  • Současně s tím bude do výstavby v oblasti zelené energetiky proudit velká dotační podpora.
  • V důsledku nové evropské úpravy taxonomie můžou udržitelné prvky ve výstavbě v blízké budoucnosti zlevnit úvěrové financování projektů.
  • Vývoj v oblasti developmentu směřuje k propojení se službou dlouhodobé obsluhy území nebo stavebního projektu. Jde o posun od dříve běžného přístupu „postav-prodej“ ke kvalitnímu facility managementu.
  • Mění se také role a požadavky zákazníků odebírajících energie, energetický trh postupně směřuje k dekarbonizaci a decentralizaci, roli začnou hrát noví aktéři a nové obchodní modely.

Co tyto trendy přináší?

Jednak možnost aktivně se podílet na transformaci ekonomiky směrem k uhlíkové neutralitě, jednak zásadní investiční příležitosti. Developerům a investorům můžou přinést dodatečný finanční příjem z investice do zelené energetiky, pokud si dobře nastaví byznys model. Výhodou je i možnost stát se svým zákazníkům dlouhodobým partnerem a nabídnout jim dodávání doprovodných energetických služeb, které budou přínosné pro obě strany.

Městům a obcím můžou přinést energetickou soběstačnost, zapojení jejich občanů do lokální výroby energie a značné finanční úspory i aktivní příjmy pro rozpočet.

Microgrid: výstavba s benefitem

Microgrid je příležitost spojit rezidenční nebo administrativní výstavbu s lokální výrobou elektřiny z obnovitelných zdrojů a tuto elektřinu dodávat budoucím uživatelům.

Jak na to? Pokud developer u rezidenční výstavby vybuduje vlastní trafostanici a vedení, může dodávat elektřinu do všech domácností jako podružných odběrných míst bez distribučních poplatků. Developer je totiž v postavení zákazníka a má právo přeúčtovat elektřinu dalším uživatelům, kteří ji odebírají ze stejného odběrného místa. Může ji přeúčtovat jen v nákladech, včetně nákladů na údržbu, tedy bez zisku. Takovýto microgrid začne dávat byznysově smysl zejména ve spojení s vlastní výrobnou elektřiny, zpravidla fotovoltaickou elektrárnou.

Pokud zvažujete připojit ke stavebním projektům lokální výrobu energie, obraťte se na nás. Připravíme pro vás řešení přímo na míru.

Avrioinvest jako jeden z prvních developerů zapracoval microgrid jako řešení do svého projektu Šedova v městské části Brno-Vinohrady.

Jak to může vypadat?

Představme si, že koncoví uživatelé například odeberou a uhradí 100 MWH. Ze sítě bylo odebráno a uhrazeno distributorovi 60 MWH, 40 MWH vyrobila elektrárna a je příjmem pro vlastníka projektu. Zatímco elektřina ze sítě je přeúčtována v nákladech, vyrobená elektřina se prodává za dohodnutou cenu. Jakmile se vrátí náklady na investici do fotovoltaiky, zůstává pravidelný příjem z dodávané energie. Návratnost se může pohybovat už kolem pěti až šesti let, pak následuje čistý příjem. Pokud developer instaluje kogenerační jednotku, může spojit výrobu elektřiny s teplem a dodávat domácnostem obojí. Do projektu je možné zahrnout i akumulaci prostřednictvím bateriového systému.

Obnovitelný zdroj energie, kogenerace, akumulace a chytré řízení energetických toků v projektu může být navíc investiční příležitostí do budoucna. S plánovaným zjednodušením podmínek přístupu na trhy s elektřinou se pro takové projekty otevřou možnosti prodat flexibilitu při dodávce či odběru elektřiny ze sítě přímo na trhu se silovou a regulační elektřinou. Pro developery orientované na dlouhodobější účast v projektech může být takové energetické hospodářství a pokročilý facility management zajímavým aktivem s rychlou návratností.

Lokální distribuční soustava

O lokální distribuční soustavě má smysl uvažovat v případě komerčních objektů s větší spotřebou elektřiny, jako jsou průmyslové areály, obchodní centra, velké administrativní budovy nebo u prostorově koncentrovaných rezidenčních projektů s velkým počtem odběrných míst, jako jsou bytové domy nebo nově budované rezidenční čtvrti.

V tomto případě se developer stává distributorem podle energetického zákona. Musí vybudovat a spravovat technická zařízení až do odběrných míst jednotlivých zákazníků s vlastním elektroměrem a potřebuje získat licenci na distribuci elektřiny. Za distribuci elektřiny vybírá distribuční poplatky. Nevýhodou jsou vyšší provozní náklady a velká administrativní náročnost, i proto se může vyplatit spíše u velkých projektů. V tuto chvíli to také zpravidla nedává ekonomicky smysl při kombinaci s výrobou elektřiny z vlastního obnovitelného zdroje.

Provozovatel lokální distribuční soustavy ale současně získává určitou volnost v nastavení distribučních tarifů uvnitř své sítě, a může tak zvýhodnit nebo znevýhodnit určité typy odběrů oproti jiným, například nastavit si vlastní tarif pro elektromobilitu či elektřinu z fotovoltaiky.


Zvažujete přidat ke svému developerskému projektu i energetické řešení?

Rádi s Vámi probereme vhodné možnosti a připravíme právní dokumentaci pro vybraný model.

Obraťte se na nás

Zvažujete přidat ke svému developerskému projektu i energetické řešení?

Rádi s Vámi probereme vhodné možnosti a připravíme právní dokumentaci pro vybraný model.

Buďte v obraze

Našim klientům a partnerům pravidelně zasíláme právní články a novinky z různých oblastí. Vaše osobní údaje pečlivě chráníme!

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjemní*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.