Modrozelená infrastruktura: cesta jak odbrzdit stagnující městskou výstavbu

157. místo ze 190 zemí světa v rychlosti povolování staveb.Tak Českou republiku vyhodnotila Světová banka ve svém žebříčku Doing Business, vydaném v roce 2019. ČR je v rychlosti povolování staveb nejhorší ze všech zemí OECD. Příčinou je nepřehledný systém povolování stavebních záměrů. V České republice se díky tomu staví velice málo. Na vině však není jen byrokracie. Hledání shody při rozvoji území se rodí v českých městech těžko. 

Jednou z možných cest je aktivní podpora udržitelného a ohleduplného rozvoje území, a to jak ze strany samospráv, tak ze strany developerů. Samosprávy, které chtějí aktivně podporovat udržitelný rozvoj svého území a jeho adaptaci na změny klimatu, k tomu mají řadu právních nástrojů. Od dobře zpracovaných koncepcí a strategických dokumentů přes kvalitní územní plánování až po zásady spolupráce s investory a developerské smlouvy.

Právě zásady spolupráce mezi městy a investory dávají prostor najít společnou řeč s developery, kteří do území přicházejí. Pozitivní budoucnost začneme tvořit, když se samosprávy i developeři naučí spolupracovat s motivací smysluplného udržitelného rozvoje s respektem k přírodním zdrojům a životnímu prostředí. Frank Bold Advokáti představují příklady, jak lze modrozelenou infrastrukturu v obci využít.

Adaptace na změny klimatu a modrozelená infrastruktura

Modrozelená infrastruktura není ve stávajících právních předpisech nijak definována. Někdy je chápána jako úzký okruh opatření v oblasti hospodaření s dešťovou vodou, případně ještě zahrnuje zeleň v ulicích. Význam tohoto pojmu je nicméně mnohem širší.

Modrozelenou infrastrukturu jsme v publikaci BOLD FUTURE definovali jako mozaiku vzájemně provázaných opatření pro zajištění zdravého životního prostředí ve městech a obcích, které budou schopné přizpůsobovat se nepředvídatelným dopadům globální klimatické změny.

Základem je zeleň a voda

Hospodaření s dešťovými vodami, které vede k řešení problému se suchem i k omezení spotřeby pitné vody, je důležitým základem modrozelené infrastruktury. Druhým stavebním kamenem je zeleň ve městech, která pohlcuje uhlík, zlepšuje kvalitu ovzduší, zpříjemňuje mikroklima, pomáhá řešit horko ve městech a napomáhá odstínění hluku i lepší kvalitě bydlení.

Tepelné ostrovy

Kvůli akumulaci tepla může být městské mikroklima až o několik stupňů teplejší než v okolní krajině. V obdobích veder to může vést k vážným zdravotním komplikacím mnoha lidí. A právě nejrůznější opatření modrozelené infrastruktury jsou účinným nástrojem pro omezení přehřívání měst. Kromě zeleně ve formě parků, stromů, zelených fasád nebo střech můžou pomoci vodní prvky nebo i vhodná povrchová úprava fasád budov. U nových sídelních celků je vždy základem kvalitní plánování rozvržení zástavby. Dnes již můžeme různé varianty a jejich dopad na mikroklima modelovat a díky tomu stavět chytře.

Podpora biodiverzity

Pod modrozelenou infrastrukturu můžeme zahrnout i opatření, která vedou samostatně nebo při plnění jiných funkcí k podpoře biodiverzity v městském prostředí. Jsme přesvědčeni, že promyšlená podpora diverzity živočichů a rostlin bude postupně doceněna. Může podpořit odolnost městského prostředí vůči klimatickým změnám a také pomoci s regulací nevhodných nebo obtěžujících druhů. A to místo prvoplánové likvidace, nebo preventivních opatření, které jsou vytržené z biologických souvislostí a často mají významné negativní vedlejší efekty.

Zelená infrastruktura a nový stavební zákon

Nový stavební zákon nově obsahuje definici „modrozelené infrastruktury” a její obecnou podporu v územním plánování jako nástroje pro efektivní hospodaření s vodou ve městech. Pokud zvažujete využít modrozelenou infrastrukturu v obci, obraťte se na nás. Připravíme pro vás vhodné řešení.

Na začátku je dobrá strategie

Adaptační strategie a modrozelené metodiky

Vláda v roce 2017 přijala Národní akční plán adaptace na změnu klimatu. Národní akční plán se zaměřil na identifikaci opatření, která povedou k řešení nejvíce problematických oblastí, jako jsou dlouhodobé sucho, povodně a přívalové povodně, zvyšování teplot nebo extrémní meteorologické jevy a přírodní požáry. Úkoly Národního akčního plánu jsou směřovány hlavně do gesce ministerstev, přesto může být plán zdrojem inspirace a strategickým podkladem i pro samosprávu.

Kraje, města a obce si mohou vytvářet vlastní strategické a koncepční dokumenty, které jim pomohou s adaptací na změny klimatu a řešením problémů, jako je sucho, tepelné ostrovy, špatné hospodaření s vodou či nevyhovující mikroklima ve městech. Řada z adaptačních opatření přitom spadá do kategorie modrozelené infrastruktury.

V další úrovni podrobnosti stojí už konkrétně zaměřené podklady, studie a metodiky, jako jsou studie odtokových poměrů, strategie hospodaření s dešťovou vodou nebo metodiky aplikace modrozelené infrastruktury na území měst a obcí.

Další koncepce

Přispět k řešení adaptace na změny klimatu a zlepšit životní prostředí v aglomeracích může i aktivní práce s dalšími koncepčními dokumenty. Některé z nich, jako Programy zlepšování kvality ovzduší vyhlašované Ministerstvem životního prostředí, jsou právně závazné. Například plánování a podpora výsadby zeleně ve městě nebo prosazování opatření, jakými jsou zelené střechy a fasády, mohou významně přispět ke snižování zátěže emisemi pevných částic. Současně také přispívají k řešení dalších problémů, jako jsou tepelné ostrovy ve městech.

Podklad pro správu území i zelené zadávání

Strategické dokumenty kraje se mohou promítnout do krajských zásad územního rozvoje, kterými se musí řídit územní plány měst a obcí. Strategické dokumenty měst a obcí jsou přímým podkladem pro jejich územní plány. Vedle toho jsou tyto koncepce důležité také pro kvalitní zelené veřejné zadávání s požadavky na modrozelenou infrastrukturu, dobrou správu vlastního majetku nebo podporu kvalitních investorských projektů na území samosprávných celků


Uvažujete o využití prvků modrozelené infrastruktury ve Vaší obci?

Probereme s Vámi konkrétní možnosti a poradíme Vám nejvhodnější řešení pro obec. Propojíme Vás s těmi správnými partnery pro realizaci projektů nebo získání dotace na modrozelenou infrastrukturu

Obraťte se na nás

Uvažujete o využití prvků modrozelené infrastruktury ve Vaší obci?

Probereme s Vámi konkrétní možnosti a poradíme Vám nejvhodnější řešení pro obec. Propojíme Vás s těmi správnými partnery pro realizaci projektů nebo získání dotace na modrozelenou infrastrukturu

Buďte v obraze

Našim klientům a partnerům pravidelně zasíláme právní články a novinky z různých oblastí. Vaše osobní údaje pečlivě chráníme!

Ozvěte se nám. Jsme Váš partner pro správná rozhodnutí

Poskytnete nám základní informace

Stačí stručně popsat situaci, kterou právě řešíte, vyplnit kontaktní údaje a odeslat formulář níže.

Dohodneme si podmínky spolupráce

Zavoláme Vám, nebo se ozveme e-mailem, probereme detaily možné spolupráce a připravíme nabídku.

Pustíme se do práce

Pokud se rozhodnete využít našich služeb, uděláme vše pro úspěšné vyřešení vašeho případu.

S čím potřebujete pomoci*

Vaše jméno a příjemní*

Váš telefon*

Ulice a č.p., město*

Váš e-mail*

Poptávám placenou právní službu a potvrzuji, že souhlasím s podmínkami poskytování právních služeb

Přečtěte si, jak nakládáme s osobními údaji zde.