Články

Provozovatelé FVE se brání recyklačním poplatkům

3. 9. 2020, 08:12 Lucie Benešová Martin Maňák Energetické právo

V poslední době se na nás obracejí provozovatelé FVE ohledně nároku na náhradu škody po státu za uhrazené recyklační poplatky. Podle nás škoda vznikla tím, že Česká republika do svého právního řádu nesprávně transponovala směrnici Evropského parlamentu a Rady o odpadních elektrických a elektronických zařízeních. V ČR tedy nyní platí povinnost úhrady recyklačních poplatků provozovateli solárních elektráren, což je nesprávný postup. 

Obec s vidinou ušetřených nákladů naletěla podvodnému zprostředkovateli dodávek energií

23. 8. 2019, 08:26 Energetické právo Soudní spory a vyjednávání Právo pro veřejnou správu

Mediálně propíranému zprostředkovateli energií Energie pod kontrolou (EPK) naletěla nejedna česká obec. Společnost se prezentovala jako projekt pro podporu obcí, měst a jejich organizací, s cílem nastavit silnější výchozí pozici při vyjednávání s dodavateli energií. Spolupráce s ní však ve výsledku poškodila jak obce, tak spolupracující dodavatele energií.

Dosáhli jsme precedentního rozhodnutí Rady ERÚ o promlčení starších přestupků

5. 3. 2019, 11:56 Energetické právo Soudní spory a vyjednávání

Podařilo se nám přesvědčit Radu ERÚ, aby otočila stávající rozhodovací praxi a vymezila časové mantinely, kdy můžete být trestání za porušení oznamovací povinnosti.

Další rozsudek Nejvyššího správního soudu potvrzuje, že uvedení FVE do provozu nezávisí na instalaci elektroměru

7. 2. 2019, 12:04 Martin Maňák Energetické právo Soudní spory a vyjednávání

Lednový rozsudek ve sporu společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje (dále ČEZ-OZ) proti Státní energetické inspekcí (SEI) potvrzuje stabilní postoj soudů k otázce uvedení fotovoltaické elektrárny (FVE) do provozu, a konkrétně k tomu, zda je či není k uvedení do provozu potřeba nainstalovaný elektroměr.

Vítězství ve sporu o výši podpory pro FVE zprovozněnou v roce 2009 bez elektroměru

23. 1. 2019, 14:48 Energetické právo Soudní spory a vyjednávání

Dovedli jsme do úspěšného konce další ze sporů výrobce energie a Státní energetické inspekce o datum uvedení elektrárny do provozu.

Otázka za půl milionu: máte v licenci uvedený výkon na straně stejnosměrné, nebo na straně střídavé?

11. 7. 2018, 16:54 Energetické právo Soudní spory a vyjednávání

Společnosti SE - SOLAR, provozující FVE o výkonu 1,5 MW, se nedávno podařilo vyvrátit obvinění z dvojího porušení energetického zákona. Podle ERÚ společnost neoznámila úřadu změny podmínek pro udělení licence spočívající ve zvýšení výkonu elektrárny a v přečíslování pozemků, na nichž elektrárna stojí. Ve skutečnosti ani k jednomu nedošlo. Zdánlivě triviální omyl ERÚ však vedl k úhrnné pokutě ve výši 500 000 Kč a provozovatel elektrárny obvinění pracně vyvracel v dva roky trvajícím správním řízení.

Pozor, ERÚ pokutuje výrobce elektřiny za neoznámení změny sídla

26. 4. 2018, 13:59 Energetické právo Soudní spory a vyjednávání

Je správné trestat za neoznámení informací, které si úřad může zjistit z veřejných rejstříků? Podle ERÚ ano, podle nás ne.

Aktualizace - kauza elektroměry: Jak NSS odůvodnil svůj rozsudek ve věci uvedení FVE do provozu

23. 3. 2018, 15:15 Martin Maňák Energetické právo Soudní spory a vyjednávání

Na internetových stránkách Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) již došlo k uveřejnění rozsudku ve věci uvedení elektrárny společnosti DETOA Albrechtice s.r.o. do provozu. NSS se ve svém nejnovějším rozsudku neztotožnil s právním posouzením uvedeným v rozsudku Městského soudu v Praze, který byl napaden kasační stížností, stran posouzení toho, jaké podmínky musela elektrárna splňovat, aby byla považovaná za uvedenou do provozu v roce 2010.

Všechny články

Ozvěte se nám