Články

Kontroly překompenzací v upraveném návrhu novely ZPOZE

29. 4. 2020, 09:27 Martin Maňák Energetické právo

V rámci kontrol překompenzací došlo k dalšímu důležitému posunu. Ministerstvo průmyslu a obchodu na konci minulého týdne předložilo vládě upravený návrh novely zákona o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů (ZPOZE). Novinky, které novela ZPOZE přináší ohledně kontrol překompenzací, přehledně shrnujeme v tomto článku.

Vliv pandemie koronaviru na kontroly překompenzací i další kontroly SEI a ERÚ

20. 4. 2020, 14:00 Energetické právo

Pandemie koronaviru a s ní související krizová opatření dopadají na všechny a je možné, že budou mít vliv i na provozovatele výroben elektřiny ze slunečního záření. Ekonomika se v současné době významně zpomaluje. Proto bude stát hledat východisko v podobě různých zdrojů příjmů a může docházet k detailnějším kontrolám provozovatelů výroben než doposud. Výrobci by se proto měli snažit rizika spojená s kontrolami překompenzací i dalšími kontrolami SEI a ERÚ co nejvíce minimalizovat.

Příprava na kontrolu ze strany Státní energetické inspekce

25. 6. 2019, 15:07 Energetické právo

U mnoha výrobců elektřiny čerpajících podporu OZE v těchto dnech probíhají kontroly Státní energetické inspekce (SEI). Na základě našich zkušeností s těmito kontrolami dáváme několik doporučení, jak se na ně připravit.

Kdy vás čeká kontrola překompenzace

14. 3. 2019, 15:55 Martin Maňák Energetické právo

V první polovině minulého roku proběhlo dotazníkové šetření pro ověření rizika překompenzace týkající se sektorů výroben uvedených do provozu v letech 2006 až 2008. Kdy čeká kontrola ostatní elektrárny?

Co bude SEI kontrolovat v roce 2019 a jak se na kontrolu připravit

5. 3. 2019, 18:33 Martin Maňák Energetické právo

Státní energetická inspekce spouští novou vlnu kontrol a dopředu avizuje, že bude po výrobcích energie požadovat i dokumenty, které se přímo nevztahují k předmětu kontroly. Důrazně doporučujeme se na kontrolu připravit.

Dosáhli jsme precedentního rozhodnutí Rady ERÚ o promlčení starších přestupků

5. 3. 2019, 11:56 Energetické právo Soudní spory a vyjednávání

Podařilo se nám přesvědčit Radu ERÚ, aby otočila stávající rozhodovací praxi a vymezila časové mantinely, kdy můžete být trestání za porušení oznamovací povinnosti.

Další rozsudek Nejvyššího správního soudu potvrzuje, že uvedení FVE do provozu nezávisí na instalaci elektroměru

7. 2. 2019, 12:04 Martin Maňák Energetické právo Soudní spory a vyjednávání

Lednový rozsudek ve sporu společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje (dále ČEZ-OZ) proti Státní energetické inspekcí (SEI) potvrzuje stabilní postoj soudů k otázce uvedení fotovoltaické elektrárny (FVE) do provozu, a konkrétně k tomu, zda je či není k uvedení do provozu potřeba nainstalovaný elektroměr.

Nové evropské předpisy na poli energetiky

25. 1. 2019, 15:59 Barbora Fikáčková Energetické právo

Na konci minulého roku schválil Evropský parlament a Rada tři nové předpisy z oblasti energetiky, všechny ze zimního balíčku. Co obsahují a kdy začnou platit?

Všechny články

Ozvěte se nám