Články

Technické, funkční a estetické vlastnosti - příklady hodnoticích kritérií

26. 7. 2018, 12:00 Anna Francová Právo pro veřejnou správu Veřejné zakázky

Hodnoticí kritéria jsou měřítka, hodnoty, podle nichž se posuzuje objekt, v tomto případě podle nich zadavatel posuzuje nabídku uchazeče. V zákoně jsou přímo definována kritéria kvality, a to příkladným výčtem, nikoli taxativně. Více se o této problematice dozvíte v článku naší advokátky Anny Francové.

Doporučení právníka k odpadovému hospodářství obce

25. 7. 2018, 10:26 Martin Fadrný Právo pro veřejnou správu Smlouvy obcí Veřejné zakázky

V oblasti nakládání s odpady čeká obce nelehký úkol, do roku 2024 kompletně nahradit skládkování jinými způsoby likvidace odpadu. Ještě před tímto datem navíc dochází ke zvyšování skládkovacích poplatků. Jako právník pracující s obcemi i jako člen představenstva společnosti, která se stará o svoz a likvidaci odpadů z celého Brna, si dovoluji dát několik doporučení obcím, které ještě nemají řešení.

Jak prokázat skutečného majitele pro účely veřejné zakázky

9. 4. 2018, 11:21 Anna Francová Právo pro veřejnou správu Veřejné zakázky

Od letošního roku mají zadavatelé veřejných zakázek novou povinnost zjišťovat skutečné majitele svých dodavatelských firem. Jak to v praxi může probíhat a co dělat, když firma není uvedena v evidenci skutečných vlastníků?

Zadavatel veřejné zakázky si může vyhradit pozdější změnu závazku

3. 1. 2018, 06:13 Anna Francová Právo pro veřejnou správu Veřejné zakázky

Výhrada pozdějších změn je možná už v zadávací dokumentaci, kde připraví dodavatele na to, že za určitých podmínek může změnit rozsah dodávek, služeb nebo stavebních prací, ...

Vyloučení dodavatele v průběhu zadávacího řízení - základní doporučení

4. 12. 2017, 06:13 Anna Francová Právo pro veřejnou správu Veřejné zakázky

Veřejný zadavatel má dnes možnost vyloučit z výběrového řízení účastníka, se kterým má špatnou zkušenost. Jak?

Rozdělení veřejné zakázky - příklady vhodného použití

4. 12. 2017, 06:13 Anna Francová Právo pro veřejnou správu Veřejné zakázky

Vhodně provedené rozdělení zakázek může být nástrojem podpory menších dodavatelů.

Předběžná tržní konzultace - základní doporučení

1. 12. 2017, 06:13 Anna Francová Právo pro veřejnou správu Veřejné zakázky

Nástroj sloužící zadavatelům k tomu, aby mohli lépe oslovit odborníky nebo dodavatele.

Co znamená zadávat veřejné zakázky na kvalitu - rozhovor s Annou Francovou

20. 10. 2017, 14:08 Anna Francová Veřejné zakázky Právo pro veřejnou správu

Zadavatel se vyhne rizikům z mimořádně nízké nabídkové ceny spojené s nedokončením veřejné zakázky, popřípadě s hledáním víceprací na straně dodavatelů, říká advokátka Anna Francová v rozhovoru, který vyšel na serveru Právní prostor. 

Ozvěte se nám