Články

Aukce podle návrhu novely zákona o podporovaných zdrojích energie

7. 1. 2020, 17:48 Martin Maňák Barbora Fikáčková Energetické právo

V připravované novele zákona o podporovaných zdrojích energie se nově počítá s pořádáním tzv. aukcí – soutěžních nabídkových řízení. Jejich cílem má být minimalizace nákladů na podporu využití energie z obnovitelných zdrojů . Aukce se mají týkat především středních a větších zdrojů s instalovaným výkonem 1 MW a víc. 

Nahlížení soudů na odpovědnost provozovatelů distribuční soustavy za správnost měření dodávek elektřiny

7. 1. 2020, 14:30 Anna Francová Energetické právo

Provozovatel distribuční soustavy je odpovědný za měření v distribuční soustavě. Měřením se zjišťuje množství dodané nebo odebrané činné nebo jalové elektřiny a jeho časový průběh. Jak na odpovědnost provozovatelů distribučních soustav za správnost měření dodávek elektřiny nahlížejí soudy?

Nejvyšší správní soud se loni opět věnoval uvedení výrobny do provozu

2. 1. 2020, 13:13 Filip Nečas Barbora Fikáčková Energetické právo

Otázkami ohledně zprovoznění výrobny elektřiny se v uplynulém roce zabýval Nejvyšší správní soud. Důvodem bylo sporné uvedení do provozu výrobny FVE Čekanice.

Inteligentní síť (smart grid) a výhledy jejího zavedení v Česku

5. 12. 2019, 09:32 Martin Maňák Energetické právo

Digitalizace, ovlivňující stále více oblastí našeho života, vstupuje samozřejmě i do energetiky. Do České republiky postupně přichází trend inteligentních sítí neboli Smart Grids, které umožní (nejen) běžným domácnostem využívat elektřinu efektivněji a ušetřit tak peníze. Zároveň by inteligentní sítě měly zajistit větší stabilitu celého energetického systému.

Vede přes váš pozemek distribuční soustava? Pak vás jistě zajímá, jak se dožadovat náhrady za způsobené škody nebo omezení.

27. 11. 2019, 17:13 Barbora Fikáčková Energetické právo

Provozovatelé distribučních soustav disponují ze zákona právem vstupovat na cizí pozemky a zřizovat či spravovat na nich svá zařízení. Jak ale postupovat v okamžiku, kdy vás toto jejich právo omezuje, či poškozuje?

Soudní dvůr EU zamítl žalobu českých výrobců elektřiny proti notifikačnímu rozhodnutí Komise

7. 10. 2019, 17:37 Martin Maňák Energetické právo

Skupina výrobců elektřiny podala k Evropskému soudnímu dvoru žalobu proti notifikačnímu rozhodnutí, které mimo jiné stanovuje kontroly překompenzace. Důsledkem těchto aktuálně probíhajících kontrol může být pro některé výrobce zelené elektřiny snížení podpory a tedy závažná rána jejich podnikání a návratnosti jejich investic. Podle žalobců jde o porušení zásad právní jistoty a legitimního očekávání a o krok, který je v rozporu s právem EU. Jejich žaloba však u Evropského soudního dvora neuspěla.

Obec s vidinou ušetřených nákladů naletěla podvodnému zprostředkovateli dodávek energií

23. 8. 2019, 08:26 Filip Nečas Energetické právo Soudní spory a vyjednávání Právo pro veřejnou správu

Mediálně propíranému zprostředkovateli energií Energie pod kontrolou (EPK) naletěla nejedna česká obec. Společnost se prezentovala jako projekt pro podporu obcí, měst a jejich organizací, s cílem nastavit silnější výchozí pozici při vyjednávání s dodavateli energií. Spolupráce s ní však ve výsledku poškodila jak obce, tak spolupracující dodavatele energií.

Co potřebujete pro zřízení a provoz dobíjecí stanice pro elektromobily

5. 8. 2019, 16:31 Anna Francová Barbora Fikáčková Právo pro veřejnou správu Energetické právo

Trend rostoucího počtu elektromobilů na silnicích s sebou přináší i nové možnosti podnikání. Jednou z nich je je provoz nabíjecích stanic pro elektromobily. Co takový provoz obnáší přiblížíme v tomto článku.

Ozvěte se nám