Články

Typy spin-off společností: čím se liší a kterou vybrat?

13. 8. 2020, 10:31 Lucie Smolka Právo pro podnikání Právo ICT

Spin-off společnost je obchodní společnost určená ke komercializaci výsledků výzkumné činnosti. Jedná se v podstatě o vědeckovýzkumný start-up. Rizika i komerční aktivity se jejím založením z výzkumné sféry přesunou do sféry komerční. Svůj podíl v ní má často výzkumná organizace a investor ze soukromého sektoru.

Využití licenční smlouvy v transferu technologií: co je nutné ve smlouvě upravit?

10. 8. 2020, 08:59 Lucie Smolka Právo ICT

Licenční smlouva je nejběžnější smlouvou, která se pro využití výsledků tvůrčí činnosti používá. Jejím cílem je umožnit využití výsledků jiným osobám než je majitel majetkových práv a současně zabránit jejich zneužití. Může se přitom jednat o předmět průmyslového vlastnictví jako je třeba patent nebo o autorské dílo. Licenční smlouvu však využijete také pro ochranu specifických typů, například databází.

Jak bezpečně vyzkoušet novou technologii? S využitím opční smlouvy

3. 8. 2020, 07:49 Lucie Smolka Právo ICT

Řada vědeckých průzkumů potřebuje ověřit získané výsledky v praxi. Ještě před jejich komercializací prostřednictvím licenční smlouvy je však vhodné uzavření opční smlouvy - zvláště pokud dosud nemáte s partnerem zcela vybudovanou vzájemnou důvěru.

Smlouvy v transferu technologií: dohoda o mlčenlivosti

29. 7. 2020, 09:38 Lucie Smolka Právo ICT

Ačkoliv řada důležitých vědeckých projektů vzniká na univerzitní či výzkumné půdě, maximálně ji využijí až společnosti v soukromé sféře. Své vynálezy přitom ochráníte díky uzavření dohody o mlčenlivost, často též NDA – Non Disclosure Agreement nebo CA - Confidentiality Agreement.

Lhůta pro zavedení Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu je v polovině. Co úprava přinese v praxi?

8. 6. 2020, 09:21 Lucie Smolka Právo ICT

Loni na jaře  vstoupila v platnost Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o autorském právu. Polovina lhůty pro transpozici směrnice již uplynula – členské státy EU musí směrnici zapracovat do příslušných právních předpisů nejpozději do 6. června 2021. Co bude Směrnice v praxi znamenat?

Únik dat: co při něm hrozí a jak se mu bránit?

4. 3. 2020, 10:05 Lucie Smolka Kristýna Delmar Právo ICT

Nedávný únik dat u Googlu a Twitteru oživil debatu o otázce zabezpečení dat, a důsledcích těchto úniků. Za případný únik nese odpovědnost provozovatel konkrétní služby, hrozí mu přitom vysoká smluvní pokuta. Přečtěte si jak se úniku dat bránit.

Jak má vypadat webová stránka podle zákona o přístupnosti? 

10. 1. 2020, 14:26 Lucie Smolka Právo ICT

Přesná definice přístupné webové stránky neexistuje, ale zákon o přístupnosti uvádí čtyři principy, kterými by se měly weby a mobilní aplikace řídit a s kterými vás seznámí náš článek.

Nové povinnosti v oblasti přístupností webových stránek a mobilních aplikací

10. 1. 2020, 13:51 Lucie Smolka Právo ICT

Novinkou v právní úpravě webových prezentací je zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Má zpřístupnit získávání informací nebo zabezpečování různých oblastí života nevidomým lidem a částečně také seniorům. Na takto upravené stránce se však orientuje lépe i běžný uživatel.

Ozvěte se nám