Články

Jak bezpečně vyzkoušet novou technologii? S využitím opční smlouvy

3. 8. 2020, 07:49 Lucie Smolka Právo ICT

Řada vědeckých průzkumů potřebuje ověřit získané výsledky v praxi. Ještě před jejich komercializací prostřednictvím licenční smlouvy je však vhodné uzavření opční smlouvy - zvláště pokud dosud nemáte s partnerem zcela vybudovanou vzájemnou důvěru.

Smlouvy v transferu technologií: dohoda o mlčenlivosti

29. 7. 2020, 09:38 Lucie Smolka Právo ICT

Ačkoliv řada důležitých vědeckých projektů vzniká na univerzitní či výzkumné půdě, maximálně ji využijí až společnosti v soukromé sféře. Své vynálezy přitom ochráníte díky uzavření dohody o mlčenlivost, často též NDA – Non Disclosure Agreement nebo CA - Confidentiality Agreement.

Lhůta pro zavedení Směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu je v polovině. Co úprava přinese v praxi?

8. 6. 2020, 09:21 Lucie Smolka Právo ICT

Loni na jaře  vstoupila v platnost Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o autorském právu. Polovina lhůty pro transpozici směrnice již uplynula – členské státy EU musí směrnici zapracovat do příslušných právních předpisů nejpozději do 6. června 2021. Co bude Směrnice v praxi znamenat?

Únik dat: co při něm hrozí a jak se mu bránit?

4. 3. 2020, 10:05 Lucie Smolka Kristýna Delmar Právo ICT

Nedávný únik dat u Googlu a Twitteru oživil debatu o otázce zabezpečení dat, a důsledcích těchto úniků. Za případný únik nese odpovědnost provozovatel konkrétní služby, hrozí mu přitom vysoká smluvní pokuta. Přečtěte si jak se úniku dat bránit.

Jak má vypadat webová stránka podle zákona o přístupnosti? 

10. 1. 2020, 14:26 Lucie Smolka Právo ICT

Přesná definice přístupné webové stránky neexistuje, ale zákon o přístupnosti uvádí čtyři principy, kterými by se měly weby a mobilní aplikace řídit a s kterými vás seznámí náš článek.

Nové povinnosti v oblasti přístupností webových stránek a mobilních aplikací

10. 1. 2020, 13:51 Lucie Smolka Právo ICT

Novinkou v právní úpravě webových prezentací je zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací. Má zpřístupnit získávání informací nebo zabezpečování různých oblastí života nevidomým lidem a částečně také seniorům. Na takto upravené stránce se však orientuje lépe i běžný uživatel.

Na co si dát pozor při uzavírání smlouvy o vývoji a dodání softwaru

16. 8. 2019, 15:09 Natálie Pecháčková Právo ICT

V praxi se podnikatelé při vývoji nebo dodání softwaru často spoléhají na „klasické“ smlouvy o dílo nebo na smlouvu uzavřenou buď ústně, nebo přes e-mailovou komunikaci. Dodání softwaru je však natolik komplexní záležitostí, že ve výše uvedených případech strany často zjistí, že se dostaly do pasti, kdy není jasné, jak mají postupovat nebo zda byla smlouva dodržena.

Co je „GDPR ready“ software

28. 6. 2019, 10:44 Jitka Mihulková Právo pro podnikání Právo ICT

Uživatelé softwaru, jako je například CRM systém, se většinou spoléhají na prohlášení poskytovatele programu, že je program „v souladu s GDPR“. Co to konkrétně znamená a jaké obecné standardy by měl splňovat „GDPR ready software“?

Ozvěte se nám