Sandra Podskalská

Sandra Podskalská

Advokátka

„Během studia na právnické fakultě jsem věděla, že chci po ukončení studia zamířit do advokacie  - nejsvobodnějšího právnického povolání. Zároveň jsem se chtěla věnovat i případům, v nichž půjde o vyšší zájmy než jen prospěch jednotlivce. Spolupráce s Frank Bold Society a Frank Bold advokáti, s.r.o. mi umožnila můj sen realizovat."

V advokacii Sandra působí od r. 2005, advokátní zkoušky složila v r. 2008. Ve své praxi se specializuje na soudní přezkum územních plánů a právo na svobodný přístup k informacím. Zaměřuje se rovněž na soukromoprávní vztahy k nemovitostem, včetně jejich obrany proti nežádoucím zásahům a uplatňování náhrady škody.

Do dubna 2017 Sandra vedla tým generálního práva a zároveň působila jako prokuristka advokátní kanceláře. Nyní působí jako trvale spolupracující advokátka v týmu veřejného práva.

Ozvěte se nám