Frank Bold Advokáti: Upravený návrh nového stavebního zákona opouští většinu pozitivních aspektů

26. 5. 2020 Pavel Franc Pavel Černý Stavební právo a územní plánování

Nový stavební zákon sliboval zlepšení současného neudržitelného stavu stavebního práva a celou řadu řešení. Jeho současný upravený návrh však neodpovídá věcnému záměru zákona. Expertní výklad k aktuálnímu návrhu zákona poskytli Frank Bold Advokáti Hospodářské komoře při pondělní tiskové konferenci, které se ředitel advokátní kanceláře Pavel Franc účastnil spolu se zástupci Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Svazu průmyslu a dopravy.

Podle nám známého obsahu upraveného návrhu opouští většinu pozitivních aspektů, které byly do původního návrhu nového stavebního zákona zaneseny. Aktuální návrh tedy ani neodpovídá základním principům vládou schváleného věcného záměru a navrací se k současné právní úpravě, která je dle našeho názoru špatná a dlouhodobě neudržitelná. Takto zpracovaný návrh nemůže podle nás v dalším legislativním procesu uspět. 

Za momentálně jediné existující východisko systémové změny stavebního práva proto pokládáme původní návrh nového stavebního zákona předložený do připomínkového řízení. Je možné diskutovat o alternativních řešeních dílčích jednotlivostí, ale jiný koncepční návrh, vyhovující požadavku zpřehlednění a zjednodušení legislativy, integrace a zrychlení povolovacích řízení, není aktuálně k dispozici. 

Čtěte také

18. září 2020 Metodika pro investory v Praze bude jednotná

Výstavba a rozvoj městských částí bude v Praze nově jednodušší. Chaotickou situaci se dosud snažily řešit individuálně některé městské části i Svaz městských částí hlavního města Prahy, s nímž Frank Bold Advokáti ohledně souboru pravidel pro investory spolupracují. Tento týden se však magistrát, svaz i další dotčené městské části shodly na společném postupu a spolupráci.

15. září 2020 Pavel Franc v rozhovoru pro Právní prostor: snaha být užiteční je součástí firemního spiritu

O bezplatné právní poradně, kterou Frank Bold spustil během první vlny koronaviru, projektu Nezhasínat i fungování organizace mluvil s Právním prostorem náš advokát a ředitel Frank Bold Advokáti Pavel Franc. 

Všechny novinky

Ozvěte se nám