Tým Franka Bolda podal připomínky k Návrhu územnímu plánu města Brna

9. 7. 2020 Stavební právo a územní plánování

Aktuálně se připravuje nový územní plán města Brna. Snažíme se o to, aby se jeho obyvatelům žilo dobře, a proto jsme k návrhu podali připomínky týkající se regulace zeleně a modrozelené infrastruktury, která má mimojiné zajišťovat zlepšení zadržování vody ve městě a redukovat tepelné ostrovy pomocí zeleně.

Návrh ÚP zveřejněný magistrátem 24.3.2020 totiž definuje nutnost umístění zeleně v jednotlivých plochách pouze velmi obecně, nezohledňuje rozdíly mezi jednotlivými druhy zeleně zastoupenými na terénu (například mezi využitím stromového, keřového či pouze bylinného patra). Pojem modrozelená infrastruktura je v návrhu územního plánu zmíněn jen sporadicky a prakticky se s ním nepracuje. 

Připomínka se zabývá také požadavkem na minimální zastoupení zeleně i na jiných plochách než jsou plochy pro bydlení,plochy smíšené obytné, plochy zahrádek a plochy pro rekreaci, procentuálním využitím různých druhů zeleně a upravují také konkrétní případy, v nichž není možné zařadit do plochy zeleň na terénu (přičemž uvádí způsoby, jak zeleň na terénu kompenzovat). 

Celé znění připomínky, která byla podle zpracovatelů ÚP nejlépe propracovanou připomínku k tomuto tématu, si můžete přečíst zde.

 

Čtěte také

19. června 2020 Frank Bold zahajuje projekt Udržitelné stavitelství. Přijďte ho tvořit s námi na seminář!

Frank Bold zahajuje projekt “Udržitelné stavitelství”. Na úvod semináře představíme projektový záměr Udržitelné stavitelství, dále bude stručně shrnuta podstata výzvy Architects for Future, která je dále aktivně rozvíjena iniciační skupinou architektů pod ČKA, s informacemi o návazných aktivitách.

18. června 2020 Udržitelné stavitelství - praktický katalog opatření v území a právních řešení

Stavebnímu právu, developmentu a životnímu prostředí se ve Frank Bold Advokáti věnujeme už více než 20 let. A jsme přesvědčeni, že přišla doba aktivně posunout stavebnictví v ČR směrem k inovacím a novým technologiím, rychlejšímu stavění, šetrnému přístupu k životnímu prostředí a zacházení se zdroji energie a vody či maximálnímu využití dopravní a komunikační infrastruktury. Proto jsme iniciovali projekt, jehož cílem je podpořit udržitelné stavitelství v České republice.

Všechny novinky

Ozvěte se nám