Nemovitosti

Při nákupu, prodeji nebo pronájmu nemovitostí dokážeme ušetřit mnoho času a starostí.

S čím vám můžeme pomoci

  • Sepisujeme a sjednáváme nájemní smlouvy na bytové i nebytové prostory, smlouvy o zřízení věcných břemen a smlouvy se správci nemovitostí.
  • Zajišťujeme smluvní stránku nákupu a prodeje nemovitostí a všechny související úkony. Portfolio našich služeb zahrnuje také právní audit nemovitostí, podání návrhů na katastr nemovitostí a rovněž advokátní úschovu kupní ceny a úhradu daně z převodu nemovitostí.
  • Vyřizujeme veškerá potřebná povolení a souhlasy s výstavbou. Využíváme i méně obvyklého nástroje stavebního práva, jako je veřejnoprávní smlouva k urychlení realizace projektu klienta. Jednou smlouvou nahradíme územní rozhodnutí i stavební povolení. K úpravě právních vztahů s obcí nebo městem připravujeme plánovací smlouvy.
  • Poskytujeme poradentství v oblasti energetického práva. Zajišťujeme licence ke střešním solárním elektrárnám. Poradíme jak smluvně ošetřit financování energetických úspor v domě prostřednictvím systému EPC (Energy Performance Contracting).
  • Řešíme sousedské spory spočívající v obtěžování hlukem, prachem, zápachem a dalšími zásahy do vlastnického práva klienta, a to jak soukromoprávní tak i veřejnoprávní cestou.

Ozvěte se nám

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb. Napište nám nebo zavolejte.

Naše zkušenosti

Kromě standardních převodů různých typů nemovitostí, povolování staveb, instalací solárních elektráren na střechách domů a advokátních úschov máme zkušenosti také

  • s nákupem administrativních budov v Brně a Praze pro významného pronajímatele kancelářských prostor;
  • vyjednáváním kompenzací, prodeje domu a nákupu nové nemovitosti pro klienta poškozeného výstavbou zkušebny motorů;
  • smluvním zajištěním výstavby pasivních a nízkoenergetických staveb včetně způsobu financování přes Energy Performance Contracting.

Ozvěte se nám