Kontroly překompenzace

Kontroly překompenzace jsou pro výrobce energie z OZE aktuálním tématem. Účelem kontrol překompenzace je zjistit, zda provozní podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, jejíž jsou výrobci příjemci, není nadměrná a nevytváří výrobcům nepřiměřený zisk. Pobírání podpory totiž od určitého okamžiku neslouží k nápravě poruchy trhu, nýbrž ke generování či zvyšování zisku příjemce.

Kontroly se týkají přibližně 3 000 výrobců. Očekává se, že individuální kontroly překompenzace proběhnou postupně u cca 700 výrobců, kteří pobírali mimo provozní podporu i jinou podporu (investiční podporu nebo jinou provozní podporu). Ostatní výrobny budou dotčeny v rámci tzv. sektorového šetření. Pokud by ale byl sektor na základě sektorového šetření shledán rizikový z hlediska možné překompenzace, budou prováděny individuální kontroly i u zdrojů spadajících do takového sektoru.

Po provedených individuálních kontrolách může Státní energetická inspekce rozhodnout o tom, že bude podpora pro daný zdroj:

 • zastavena, popřípadě budete povinni část již vyplacené podpory vrátit (v případě, že překompenzace nastala již v době konání kontroly) nebo
 • zkrácena jen na určité množství v budoucnu vyrobené elektřiny (v případě, že existuje riziko, že k překompenzace dojde v budoucnu).

Z právního hlediska je hned několik možností, jak snížit riziko vyplývající z kontrol překompenzace a bránit se proti případnému nezákonnému postupu státních orgánů při provádění těchto kontrol. U každého výrobce je ale situace jiná, a to s ohledem na celkovou výši pobírané podpory, druhu využívaných podpor, výši nákladů spojených s výrobou apod. Z toho důvodu si vám v souvislosti s překompenzacemi dovolujeme nabídnout naše právní služby.

Co pro vás můžeme udělat

Právní a ekonomické konzultace při přípravě na kontroly překompenzace
 • vypracování strategie a doporučení za účelem minimalizace rizik, které by pro Vás mohly vyplynout v důsledku prováděné kontroly překompenzace
 • zajištění navazujících právních služeb souvisejících s realizací doporučených opatření (převod výrobny, zasmluvnění vztahů, vymáhání účetních dokladů od jiných osob atd.)
Podpora v rámci sektorového šetření a při výpočtu IRR projektu
 • zastupování v rámci celého sektorového šetření
 • právní i ekonomická podpora při vyplnění výkazů v rámci sektorového šetření
 • zastupování v řízení o podezření ze spáchání přestupku za neposkytnutí správných či úplných údajů v rámci sektorového šetření
Zastupování při kontrole čerpání nadměrné podpory
 • zastupování v soudním řízení o žalobě proti neoprávněnému zásahu spočívajícímu v nezákonném zahájení kontroly čerpání nadměrné podpory
 • zastupování v rámci celé kontroly čerpání nadměrné podpory
 • konzultace při jednotlivých postupech v rámci kontroly čerpání nadměrné podpory
 • sepis a podání námitek proti protokolu o kontrole
 • sepis návrhu na došetření věci dle kontrolního řádu
Zastupování v řízeních o zkrácení či vrácení podpory
 • zastupování ve správním řízení o nadměrné podpoře před Státní energetickou inspekcí
 • zastupování v soudním řízení proti rozhodnutí o nadměrné podpoře
 • sepis a zastupování v řízení o návrhu na přiznání odkladného účinku žalobě proti rozhodnutí o nadměrné podpoře

Ozvěte se nám

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb.

Napište nám nebo zavolejte

Spustili jsme specializovaný web PREKOMPENZACE.EU, kde publikujeme všechny aktuality k tématu. Nechte si zasílat novinky na e-mail!

Reference

„Amper Market již několik let úspěšně buduje inovativní model tzv. virtuální elektrárny, jejíž obrat překračuje 1 miliardu Kč. Právníci Frank Bold pro nás byli důležitými partnery v silně konkurenčním a současně výrazně regulovaném energetickém odvětví. Oceňujeme nejen jejich expertizu v oblasti energetického a obchodního práva, ale i jejich schopnost najít právní řešení pro naše inovativní obchodní plány.“

Jan Palaščák
Generální ředitel Amper Market, a.s.

„Frank Bold advokáti nám pomáhají s našimi záměry větrných elektráren, zejména proti šikaně ze strany úřadů v rámci územního plánování a povolování záměrů. Ceníme si na nich zejména odbornosti, vysokého nasazení a neotřelých nápadů, zároveň se s nimi výborně komunikuje. Rozhodně můžeme jejich služby doporučit.“

Jiří Červinka
statutární ředitel Wind Tech, a.s.

„Frank Bold Advokáti nám dlouhodobě pomáhají se správní i obchodní agendou kolem našeho větrného parku a fotovoltaické elektrárny. Jejich znalost nejen energetického a stavebního práva je pro naše podnikání velkým přínosem.“

Michaela Lužová
WEB Větrná energie, s. r. o.

Ozvěte se nám