GDPR pro firmy

Evropské nařízení o ochranně osobních údajů (GDPR) od května 2018 zpřísní pravidla pro nakládání s osobními údaji a výrazně zvedne horní hranici pokut za jejich porušení. Nakládání a práce s databází klientů, seznamy e-mailových adres pro marketing nebo třeba informacemi o zaměstnancích bude muset být daleko lépe zmapováno a popsáno. Pomůžeme vám se na GDPR připravit.

Jak s vámi budeme řešit GDPR?

  • Sejdeme se s vámi a probereme, jaké jsou vaše aktuální potřeby vzhledem k velikosti vaší firmy a množství kontaktů, se kterými pracujete.
  • Navrhneme vám konkrétní řešení, pokud možno bez složité implementace nových softwarových nástrojů, například úpravou vnitřních předpisů a procesů, pro které vám můžeme poskytnout vzorové dokumenty.
  • S případě potřeby pro vás můžeme uspořádat školení na míru.

Co konkrétně pro vás můžeme udělat

  • Školení „Jak reagovat na změny v ochraně osobních údajů zavedené GDPR“ - seminář je vhodný například pro personální agentury, firmy, které shromažďují data klientů, vedou úložiště dat, databáze zaměstnanců anebo jinak zpracovávají osobní údaje. Dozvíte se, jak na změny reagovat a jak nastavit interní systémy, aby byly v souladu s nařízením a nehrozily vám sankce.
  • Audit ochrany osobních údajů - posoudíme aktuální stav práce s osobními údaji ve vaší organizaci, upozorníme na rizika, doporučíme úsporná a zároveň efektivní opatření, která pak pomůžeme realizovat.
  • Posoudíme, zda organizace musí mít pověřence pro ochranu osobních údajů
  • Dodáme nezávadné postupy a metodiky, vzorové smlouvy či smluvní klauzule, souhlasy a další dokumenty, které využijete při aplikaci GDPR do praxe.
  • Další právní služby - například nastavení vnitřních procesů, příprava předpisů nebo nastavení pravidel pro předávání osobních údajů do zahraničí.

Ozvěte se nám

Vyslechneme si, co potřebujete, a pak se domluvíme na osobní schůzce. Kontaktujte přímo Martina Kornela: +420 724 514 095, martin.kornel@fbadvokati.cz

Naše reference

Na téma GDPR publikujeme sérii článků, které se zabývají změnami, jež přináší. Zároveň o GDPR školíme a přednášíme na odborných konferencích - například na konferenci Barcamp Brno 2017Co je GDPR a jak se na něj prakticky připravit 2017 nebo Firemní informační systémy (čtěte článek o konferenci na stránkách businessit.cz). Tématem ochrany osobních údajů se věnujeme dlouhodobě a služby v souvislosti s nakládáním s osobními údaji jsme poskytovali například městu Písek, společnostem Student agency, Autonapůl, Atollon, Arsy line, Nano energies, Saft či nadaci Open Society Fund.

 

Ozvěte se nám