Registr smluv

Pomůžeme vám nastavit proces zveřejňování smluv na internetu tak, aby minimalizoval administrativní zátěž a účinně předcházel riziku neplatnosti smlouvy.

1. Právní služby

 • Identifikace smluv určených ke zveřejnění. Poradíme vám, které smlouy zveřejňovat a jak, včetně smluv s opakujícím se plněním, bezúplatných smluv a dalších složitějších případů. 
 • Identifikace rizikových momentů v kontraktaci. Projdeme s vámi vaše obvyklé postupy uzavírání smluv, identifikujeme riziková místa a navrhneme řešení. 
 • Ochrana osobních údajů. Jednou provždy s vámi projdeme, které údaje je nutné ze smluv před zveřejněním odstranit a které mohou zůstat.
 • Ochrana obchodního tajemství. Navrhneme vám smluvní ustanovení pro ochranu obchodního tajemství vašeho nebo vašich smluvních partnerů.
 • Praktické implikace sankce neplatnosti. Pomůžeme vám vyřešit důsledky zneplatněné smlouvy, i když plnění už probíhá. 
 • Metodika zveřejňování. Sestavíme s vámi metodiku na míru vaší instituci tak, abychom minimalizovali chybné postupy a administrativní zátěž.

Kontaktujte Martina Fadrného s tím, co přesně potřebujete: + 420 775 154 079, martin.fadrny@frankbold.org. Do dvou pracovních dnů vám pošleme nabídku s návrhem postupu.

2. Školení Registr smluv v praxi

Pořádáme školení pro úřady, příspěvkové organizace a městské či krajské firmy. Cílem školení je seznámit účastníky s právní úpravou danou zákonem a pomoci jim zavést proces zveřejňování smluv do praxe. Společně procházíme nejasné situace a ukazujeme, jak je řešit. Seminář pořádáme ve spolupráci se společností Dynatech.  Naše školení pomohlo více než 1000 lidem z nejrůznějších státních subjektů zorientovat se v zákoně o registru smluv.

Přečtěte si více o školení na míru nebo přímo kontaktujte Martina Fadrného (+ 420 775 154 079, martin.fadrny@frankbold.org.) Reference:

"Školení nám přineslo základní seznámení s problematikou zákona o registru smluv a užitečné shrnutí povinností, které nám zákon ukládá. Školení bych doporučila dalším zájemcům."

Ing. Tamara Čuříková
Správní ředitelka
Národní divadlo

_____________

"Školení bylo vedeno profesionálně. Lektor se věnoval jednotlivým ustanovením zákona o registru smluv, které se dotýkaly pracovních činností účastníků školení a organizací, které je na školení vyslaly. Během školení pokládali účastníci dotazy, které byly ve většině případů ihned zodpovězeny. Školní splnilo svůj účel - včas informovat a připravit se k datu účinnosti výše uvedeného zákona. Mohu ho vřele doporučit."

Ing. Milan Batysta
vedoucí odboru kancelář starosty
Městský úřad Prachatice

Čtěte další reference >>>

 

3. Helpdesk k registru smluv

Rychlá pomoc s registrem. Pošlete nám smlouvu, jejíž zveřejnění vám dělá starost. Dotaz vyřešíme rychle a za pevně stanovenou cenu: https://helpdesk.fbadvokati.cz

Naše zkušenosti

 • Problematiku Registru smluv školíme již od léta 2015. Od ledna 2016 jsme navázali spolupráci s několika institucemi, kterým propůjčujeme naše kapacity v rámci odborných školení. Celkem jsme proškolili více než 1000 účastníků z různých subjektů. Díky tomu máme identifikované obvyklé problémy, se kterými se obce, příspěvkové instituce i městské firmy potýkají a máme pro ně připravená konkrétní řešení.
 • Jsme autory komentáře k zákonu o registru smluv, který vyšel na podzim 2016 v nakladatelství C. H. Beck.
 • Spolupracujeme s iniciativou Starostové pro transparentnost, která sdílí praktické zkušenosti obcí s využíváním registru smluv a šíří osvětu ohledně tohoto zákona
 • Jsme členové platformy Otevřená města, která usiluje o zlepšení otevřenosti radnic v českých městech a obcích.
 • Dodali jsme zákonu o registru smluv odbornou expertízu - zákon jsme připomínkovali a vypracovali jsme řadu analýz, které reagovaly na nejasnosti jednotlivých novel a ustanovení zákona.
 • S implementací zákona do praxe pomáháme i státním firmám. 
 • Připomínkovali jsme IT řešení registru smluv. Usilujeme o to, aby byl systém nastavený tak, aby se způsob zveřejnění řešil již v průběhu uzavírání smlouvy a nikoliv až na konci procesu. Jsme v kontaktu s Ministerstvem vnitra a prosazujeme postup, kdy se IT řešení vyvíjí na základě konzultace s právníky, aby nedocházelo ke kolizím během užívání systému.

Spolupracující instituce

          

 

Podmínky poskytování právních služeb

Novinky k registru do vaší e-mailové schránky

získejte novinky a aktuality s tématem registru smluv zdarma

Ozvěte se nám