Za váš byznys s čistou energií nasadíme všechny naše silné zbraně: dokonalou znalost legislativního prostředí, obchodních zvyklostí a trendů, orientaci v technických otázkách provozu a bohaté zkušenosti s postupem státních orgánů.

Máme na starost právní agendu desítek klientů - výrobců elektřiny a tepla, investorů projektů na výrobu zelené elektřiny i obchodníků s elektřinou.

Co pro vás můžeme udělat

Due dilligence

Chystáte akvizice nové elektrárny? Provedeme pro vás právní prověrku a pomůžeme vyhodnotit rizika či určit kupní cenu připravovaných či existujících energetických projektů. Postaráme se o odstranění zjištěných vad a zajistíme smluvní dokumentaci před uzavřením transakce. Více >>>

Řešení sporů se státem

Zastoupíme vás ve sporech, kdy státní orgány zpochybňují výši vašeho nároku na podporu. Také vám pomůžeme bránit se, pokud stát nezákonně zjišťuje výši vašich investičních nákladů nebo po vás požaduje plnění jiných povinností nad rámec zákona.

Zastoupení při kontrole ze strany SEI nebo ERÚ

Ať jde plnění podmínek uvedení do provozu nebo plnění povinností výrobce při změně rozhodnutí o udělení licence, pohlídáme, aby kontrolní orgán neuplatňoval své pravomoci excesivně a nad rámec účelu prováděné kontroly. Bude-li to nutné, zastoupíme vás ve správním řízení nebo soudním sporu. Více >>>

Kontroly překompenzace vyplácené podpory

Pomůžeme vám se na kontrolu připravit, zastoupíme vás v jejím průběhu a v případě potřeby i v navazujících řízeních. Více >>>

Připojení do sítě

Odmítli vás připojit do sítě? Zastoupíme vás ve sporu s distribuční soustavou. Nabízíme rovněž pomoc s výběrem způsobu připojení do sítě s ohledem na vaše plánované využití elektřiny a to včetně přímých dodávek.

Revize smluvní dokumentace

Zajistíme pro vás revizi smluv o připojení či dodávce elektřiny a pohlídáme, aby smlouvy obsahovaly férově nastavené podmínky pro obě strany.

Převody nemovitostí

Zajistíme pro vás převod nemovitosti včetně převodu FVE. Postaráme se o smluvní stránku nákupu a prodeje nemovitostí a o všechny související úkony včetně zastoupení v licenčním řízení u ERÚ.

Efektivní využití akumulace

Pomůžeme vám zorientovat se v aktuální evropské i tuzemské legislativě a poradíme vám, v jakém režimu akumulační baterii provozovat, aby vám nehrozily pokuty od Energetického regulačního úřadu

Ozvěte se nám

Do dvou pracovních dnů vám pošleme nástin předpokládaných kroků a nabídku právních služeb. Napište nám nebo zavolejte.

Naše úspěchy

  • Pomohli jsme na svět první české virtuální elektrárně se zelenou elektřinou Amper Market.
  • Jen za poslední dva roky jsme pomohli úspěšným akvizicím řady velkých projektů v oblasti obnovitelných zdrojů o celkovém instalovaném výkonu větším než 50 MW.
  • Chráníme klienty před neopodstatněnými pokutami od Energetického regulačního úřadu a Státní energetické inspekce.
  • Pro výrobce tepla z biomasy řešíme kauzy připojování k CZT.
  • Stáli jsme u vzniku prvního kolektivního systému pro recyklaci solárních panelů, založeného provozovateli FVE.
  • Několik klientů jsme ve věci solární daně zastoupili před Evropským soudem pro lidská práva
  • Stáli jsme u zrodu Czech Green Building Council v České republice, který podporuje inovace v oboru stavebnictví.

Reference

„Amper Market již několik let úspěšně buduje inovativní model tzv. virtuální elektrárny, jejíž obrat překračuje 1 miliardu Kč. Právníci Frank Bold pro nás byli důležitými partnery v silně konkurenčním a současně výrazně regulovaném energetickém odvětví. Oceňujeme nejen jejich expertizu v oblasti energetického a obchodního práva, ale i jejich schopnost najít právní řešení pro naše inovativní obchodní plány.“

Jan Palaščák
Generální ředitel Amper Market, a.s.

„Frank Bold advokáti nám pomáhají s našimi záměry větrných elektráren, zejména proti šikaně ze strany úřadů v rámci územního plánování a povolování záměrů. Ceníme si na nich zejména odbornosti, vysokého nasazení a neotřelých nápadů, zároveň se s nimi výborně komunikuje. Rozhodně můžeme jejich služby doporučit.“

Jiří Červinka
statutární ředitel Wind Tech, a.s.

„Frank Bold Advokáti nám dlouhodobě pomáhají se správní i obchodní agendou kolem našeho větrného parku a fotovoltaické elektrárny. Jejich znalost nejen energetického a stavebního práva je pro naše podnikání velkým přínosem.“

Michaela Lužová
WEB Větrná energie, s. r. o.

Na webu PREKOMPENZACE.EU publikujeme aktuality týkající se kontrol překompenzace vyplácené podpory výrobcům energie z OZE.

Ozvěte se nám